Kreu Ligjëratë Në Universitetin e Prishtinës nga 19-30 gusht mbahet Seminari i 38-të Ndërkombëtar...

Në Universitetin e Prishtinës nga 19-30 gusht mbahet Seminari i 38-të Ndërkombëtar i Gjuhës, Letërsisë dhe kulturës shqiptare

Në amfiteatrin e Bibliotekës Universitare në Prishtinë bëhet hapja solemne e punimeve të Seminarit XXXVIII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, që mbahet prej 19- 30 gusht, duke u vlerësuar si një nga projektet më të frytshme për studiues e studentë që merren me probleme të gjuhës, letërsisë e të kulturës shqiptare, por edhe me albanalogjinë përgjithësisht. Drejtor i këtij seminari është prof.asoc.dr. Shkumbin Munishi, me bashkëdrejtore prof.dr. Dhurata Shehri. Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare është themeluar në vitin 1974 pranë Fakultetit të Filologjisë (atëherë: Fakulteti Filozofik) të Universitetit të Prishtinës. Ky Seminar organizohet për studiues e studentë që merren me probleme të gjuhës, të letërsisë e të kulturës shqiptare, po edhe me albanologjinë përgjithësisht. Seminari ka zhvilluar gjithsej tridhjetë e shtatë sesione. Në vitet 1995 e 1996 sesionet e këtij Seminari u mbajtën në Tiranë në bashkëpunim me Institutin e Gjuhësisë e të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Sesionet 19 dhe 20 (2000-2001) janë organizuar në bashkëpunim me Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Programi bazë i Seminarit XXXVIII është: 1.Kurse intensive të mësimit të shqipes (tri nivele); 2. Ligjërata të gjuhësisë shqipe; 3. Ligjërata për letërsinë shqiptare; 4. Ligjërata për kulturën shqiptare; 5. Referime shkencore; 6. Ligjërata të përgjithshme; 7. Tryeza të rrumbullakëta; 8. Tryeza e doktorantëve: 9. Program kulturor plotësues për t’i njohur seminaristët me bukuritë natyrore, me veprimtari të kulturore e të mira të tjera në qendra të Kosovës. Temat bosht të Seminarit për sesionet shkencore (29 – 30 gusht 2019) janë: 1. Gjuhësi: Struktura e shqipes aktuale. Gjendja dhe përshkrimi i sistemit fonologjik dhe fonetik të shqipes aktuale; Gjendja dhe përshkrimi i sistemit morfo-sintaksor të shqipes; Gjendja dhe përshkrimi i sistemit leksiko-semantik dhe stilistikor të shqipes; Gjendja dhe përshkrimi i varieteteve aktuale të shqipes. 2. Letërsi: Si ëndërrohet në letërsinë shqipe. Ëndrra romantike: individi dhe shoqëria në letërsinë shqipe; Alegoritë moderne të ëndrrës; Imagjinari modern në letërsinë shqipe mes ëndrrës dhe rêverie; Ligjërimi onirik si paradigm stilistike; Ëndrra dhe letërsia fantastike; Ëndrra si “realitet” tjetër. 3. Kulturologji: Rrjetet sociale, politika dhe etika. Llojet e rrjeteve sociale; Kultura në rrjetet sociale; Mediat në rrjetet sociale; Politika në rrjetet sociale; Etika në rrjetet sociale; Drejtimet e zhvillimit të rrjeteve sociale.

Ligjëratat në seminarin e XXXVIII

E MARTË, 20 GUSHT 2019

Ora 13:00 Ligjëratë: Rexhep Ismaili: Ndarja dialektore e shqipes dhe konteksti ballkanik

Ora 18:00 Referime: Xhavit Beqiri: Ideologjia gjuhësore dhe gjuha e mësimit; Albana Deda Ndoja: Mbi emergjencën e një hartimi të një gramatike të re për shqipen dhe disa probleme të trajtimit aktual të Gramatikës I në rrafsh morfologjik; Anila Kananaj dhe Shezai Rrokaj: Parime për hartimin e një fjalor të gjuhës shqipe të ilustruar për fëmijë; Maxim Makartsev: Përdorimi i fjalive të varura kundrinore me ose pa lidhëzën “se” në shqipen e sotme; Berton Sulejmani: Kongruenca e kryegjymtyrëve dhe funksioni sintaksor i lidhëzës ndërsa në gjuhën shqipe

E MËRKURË, 21 GUSHT 2019

Ora 11:00 Tryeza (Ora e Bogdanit) me rastin e 330 vjetorit të vdekjes së Pjetër Bogdanit

Kujtim M. Shala: Libri i Bogdanit; Evalda Paci: Cuneus prophetarum (1685), një vepër madhore në shërbim të dijes dhe atdhetarisë; Dom Lush Gjergji: Imzot Pjetër Bogdani, njeri i fesë, kombit dhe kultures.

Ora 18:00 Ligjëratë: Evalda Paci: “Një traditë gjurmimesh albanologjike mbi historinë e jetës dhe bëmave të Gjergj Kastriotit-Skënderbeut”.

E ENJTE, 22 GUSHT 2019

Bardh Rugova: E ardhmja në bast: futuri i shqipes

Ora 18:00 Ligjëratë: Erenestina Halili: Drama dhe Teatri shqiptar 1879-1942, fakte dhe të dhëna të reja, të papublikuara.

E PREMTE, 23 GUSHT 2019

Ora 11:00 Tryezë: Trashëgimia kulturore e Kosovës: politikat dhe poetikat e “trashëgimizimit”

Florina Jerliu, Shemsi Krasniqi, Arben Hajdari, Arsim Canolli

Ora 13:00 Ligjëratë: Teuta Abrashi: Disa veçori morfo-sintaksore të shqipes së sotme

Ora 18:00 Referime: Arbnora Dushi: Kompleksiteti i raportit motër-vëlla: një vështrim antropologjik mbi baladat dhe këngët popullore shqiptare; Borislava Ivanova: Mitologjia e Politikës. Historia si alegori në romanet e Ismail Kadaresë; Kristina Kushlova: Rëndësia e veprimtarisë së Josifit Bageri; Dens Dimiņš: Një gjuhe e vogël në një roman e madh: Shqipja në Finnegans Wake i Xhejms Xhojsit; Arben Hoxha: Leximi, hermeneutika dhe teknologjia

E HËNË, 26 GUSHT 2019

Ora 11:00 Tryeza për Eric Hamp-in dhe Idriz Ajetin

Ora13:00 Ligjëratë: Anton Pançev: Ndikimi i shqipes mbi të folmet e fshehta muratore

në Bullgari

Ora 18:00 Prezantim i librit: Georgi Georgiev: Marrëdhëniet politike bullgaro-shqiptare (1908-1915). Sofje, 2019

Ora 18:00 Referime: Aleksandër Novik: Praktikat mjekësore popullore si resurs i sigurimit të jetës në fshatrat arnaute të Detit Azov në fillim të shekullit XXI; Maria Morozova: Ndërtimet e tipit ‘që + lidhore’ dhe lidhorja në gjuhën e sotme shqipe: veçoritë kuptimore dhe përdorimi; Vladimir Georgiev Vladimirov: “Strategji dhe metoda inovative për të mësuar më shpejt një gjuhë të huaj në konktekstin e studimeve akademike të gjuhës shqipe si gjuhë e dytë”; Vesel Lekaj: Manastiri i Deçanit

E MARTË dhe MËRKURË, 27-28 GUSHT 2019

Sesioni i doktorantëve në Letërsi dhe Gjuhësi

SESIONI SHKENCOR I GJUHËSISË

E ENJTE, 29 GUSHT 2019

Ora 9:00 Seanca I -II: Rrahman Paçarizi: Ripërcaktim i mënyrave të fjalëformimit në gjuhën shqipe’; Julie Kolgjini: Zhvendosja e trajektores së stigmës: Dukuria shibboleth në shqipen bashkëkohore; Kledi Shegani dhe Helena Grill: Ndryshime strukturore të gjuhës shqipe nën ndikimin e gjuhëve të huaja; Hysnie Haxhillari (Hyska): Vështrim gjenerativist i klasës së përemrave në gjuhën shqipe; Imri Badallaj: Struktura dialektore e shqipes sot; Lindita Sejdiu – Rugova: Klauzat e nënrenditura në shqipe; Aleksandr Yu. Rusakov: Marrëdhëniet sinonimike midis lidhëzave se dhe që në gjuhën shqipe; Marek Majer: Parahistoria indoevropiane e fjalës shqipe për ‘motrën’; Naser Pajaziti: Mbi drejtshkrimin e disa fjalëve te shqipes; Rozana Rushiti: Struktura e shqipes aktuale në stilin e letërsisë artistike; Shkumbin Munishi: Grupet e bashkëtingëlloreve në shqipe; Elsa Skënderi: Metafora konceptuale në ligjërimin politik në Shqipëri.

E PREMTE, 30 GUSHT 2019

Ora 9:00 Seanca III:  Idriz Metani: Shtresa leksikore në zhvillim në leksikun e shqipes së sotme;  Shpëtim Elezi: Prirje të reduktimit të sistemit rasor në gjuhën shqipe (Format përemërore neve/juve); Mustafa Ibrahimi: Varietet në të folmen shqipe të Prilepit dhe Krushevës më parë dhe sot; Flora Koleci: Struktura argumentore e foljeve si diktuese e strukturës së fjalisë së thjeshtë dhe asaj të përbërë; Delina Binaj: Përshkrimi i strukturave gjuhësore të gjinizuara si sfidë për reflektimin e ndërtimit të identiteteve gjinore në gjuhën shqipe.

SESIONI SHKENCOR I LETËRSISË

Si ëndërrohet në letërsinë shqipe: E ENJTE, 29 GUSHT 2019

Ora 9:00 Seanca I: Kujtim M. Shala: Vetja tjetër ; Lili Sula: E vërtedukshmja e ëndrrës kadareane; Vjollca Osja: Ëndrra, ëndërrimi, dhe ligjërimi onirik si prosede krijuese (rasti i Koliqit, Kutelit e Gungës); Anton Berishaj: Poetika e ëndërrimit dhe e ëndrrës – Martin Camaj dhe Anton Pashku; Edlira Tonuzi Macaj: ‘Lojë’ andrrimesh në katër modele (Mjedja, Koliqi, Camaj, Zorba); Dhurata Shehri: Nga “Andra e jetës” te “Pallati i ëndrrave”, si e ka shkruar letërsia shqipe jetën, ëndrrën e pushtetin; Belfjore Zifla Qose: Paqartësia e kufirit mes ëndrrës dhe reales në romanin Rrathë të M. Camajt; Jorina Kryeziu (Shkreta): Narracioni në trajtë zgjëndre tek Aksidenti i Kadaresë; Vehbi Miftari: Ândrra romantike: Nation in potential; Ermir Xhindi: Epifani poetike të I. Kadaresë ose Sprovë mbi një tipologji të mundshme të vendit poetik të Ëndrrës.

Ora 16:00 Seanca II: Eljon Doçe: Ëndrra e një nate pa gjumë; Afrim Rexhepi: Sublimja dhe ëndrra në romanin Pallati i ëndrrave nga Ismail Kadare; Jolanda Lila: Ligjërimi onirik në poezinë e Ali Podrimjes; Drita Isufaj: Ëndrra në Eposin e Kreshnikëve në suazën e eposeve të tjerë mesjetarë e paramesjetarë; Vjola Isufaj: Ëndrra për të “pambërrishmen (“Floçka”, A. Pashku; “Një zog lëngon”, M. Camaj);Anila Mullahi: Të jetosh jetën në një ëndërr-mashtrim: përjetim në poezinë e Agollit; Alma Dema Tërshalla:Digresioni kohor si refleks onirik te Gjâma e Erës; Loreta Loli: Ëndrra në prozën poetike të Lumo Skëndos; Brikena Smajli: Topika e ëndrrës; nga Pedro Calderon de la Barca tek Ndre Mjeda; Albanë Mehmetaj: Si ëndërron personazhi i Koliqit?; Edlira Gugu: Endrra te shkrimtarët romantikë (nga De Rada te Naimi e Mjeda) dhe kritika letrare shqipe

E PREMTE, 30 GUSHT 2019

Ora 9:00 Seanca III: Edmond Çali: Ëndrra në strukturën e prozës së shkurtër dhe të mesme të Kasëm Trebeshinës; Kastriot Gjika: Poetika të ëndrrës në letërsinë e filllimeve të modernitetit letrar shqiptar; Virion Graçi: Kufijtë midis ëndrrës dhe realitetit në romanin ‘Gjemia e mbytur’ i Fatos Kongolit: Ëndërra si realitet dhe realiteti si botë onirike; Jorida Sotiri: Mitrush Kuteli, protagonist i një ëndrre në kufijtë e fantastikes.

SHKRUAJ NJË PËRGJIGJE

Ju lutem lini komentin tuaj!
Ju lutemi shënoni emrin tuaj këtu

Artikujt më të fundit

Dhoma më vete: Aty ku disa nga shkrimtaret më të mira krijuan art

Lauren Marino për hapësirat ku shkruan Virginia Woolf, Toni Morrison, Jane Austen, Maya Angelo, motrat Brontë dhe J.K. Rowling

A është “Ana Karenina” një histori dashurie?

Joshua RothmanThe New Yorker Përktheu nga anglishtja Engjëllushe Shqarri Para disa javësh, një të...

Edmond Cane: Çfarë po ndodh me arbërishten?

Përgjatë dekadave të fundit, dhe përgjatë edhe shqetësimeve në rritje për bjerrjen e arbërishtes në komunitetin italo-shqiptar në Itali, po artikulohet për...

Dy proza të shkurtra nga Franc Kafka

PARA LIGJIT Para ligjit  qëndron një portier. Te ky portier vjen një burrë nga rrethet dhe lutet për hyrje...

KATEGORITË