More
  KreuLetërsi shqipe në përkthimBotohet në Romë, në italisht, nga shtëpia botuese “Viella” libri studimor "La...

  Botohet në Romë, në italisht, nga shtëpia botuese “Viella” libri studimor “La guerra di Scutari da un manoscritto sconosciuto di Marino Barlezio” me autorë Lucia Nadin dhe Aurel Plasari

  Me parathënie nga Matteo Mandalà, i botuar në shqip nga “Onufri” me titullin
  “Barleti i hershëm sipas një dorëshkrimi të panjohur”

  Nga sinopsi i shtëpisë botuese në kopertinën e pasme:

  Marin Barleti nga Shkodra, i pari historian i Shqipërisë, në dy veprat De Obsidione Scodrensi (1504) dhe De vita et gestis Scanderbegi (rreth 1510) tregoi ngjarjet në të cilat qe protagonist Atdheu i tij në gjysmën e dytë të shek. XV deri në pushtimin e Shkodrës më 1478, vepra që në shekujt në vijim i shërbyen si burime historiografisë europiane. Vetë kronistët osmanë nuk munguan ta përshkruanin pushtimin e Shkodrës – të cilin e quajtën İskenderiye, d.m.th. qytet i Aleksandrit të Madh – si hapin vendimtar personal të Mehmetit II për të realizuar projektin e nënshtrimit të pjesës së mbetur të Europës. Libri paraqet një tekst të panjohur mjaft të hershëm të Barletit, De bello scodrensi, i gjetur pas kërkimesh të gjata, e vendos atë në kontekstin historik duke rindërtuar edhe fazat e hartimit të tij. Fton gjithashtu për të njohur një ngjarje të paharrueshme luftarake, e cila nuk pati qenë çështje vetëm e vetëm shqiptare ose venedikase, por funksionon si moment kyç në ngjarjet e një konflikti që, pasi shpërtheu me rënien e Kostandinopojës, do ta mbante Europën në një gjendje trazimi të përhershëm.

  Botimi në italisht ka gëzuar mbështetjen e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë si nismë dhe projekt i Njësisë së Kërkim-studimit për Arbëreshët, Arvanitët dhe Arbneshët, që funksionon pranë saj.


  La guerra di Scutari da un manoscritto sconosciuto di Marino Barlezio

  Lucia Nadin, Aurel Plasari

  Collana: Fuori collana
  Pubblicazione: Marzo 2024

  Marino Barlezio, scutarino, primo storico di Albania, nelle due opere De Obsidione Scodrensi (1504) e De vita et gestis Scanderbegi (1510 ca.) raccontò le vicende di cui il suo Paese fu protagonista nel secondo Quattrocento, fino alla presa di Scutari nel 1478, ed esse furono una fonte cui attinse nei secoli successivi la storiografia europea. Gli stessi cronisti ottomani non mancarono di descrivere la conquista di Scutari – da loro chiamata İskenderiye, cioè Città di Alessandro Magno – come il passo decisivo personale di Maometto II per realizzare il progetto di sottomissione della rimanente parte dell’Europa.

  Il libro presenta uno sconosciuto primissimo testo di Barlezio, De bello scodrensi, ritrovato dopo lunghe ricerche, lo inquadra nel contesto storico, ne ricostruisce le fasi redazionali. Invita altresì alla conoscenza di un memorabile evento bellico che non fu questione esclusivamente albanese o veneta, ma si pone come momento chiave nelle vicende di un conflitto che, deflagrato con la caduta di Costantinopoli, avrebbe mantenuto l’Europa in uno stato di permanente inquietudine.

  Lucia Nadin

  Lucia Nadin, italianista, dopo un quinquennio di incarichi culturali in Albania avuti dal Ministero Affari Esteri, ha indagato i rapporti storici tra Repubblica di Venezia e Albania recuperando documentazione inedita, da cui saggi e monografie per i quali ha avuto onorificenze e premi internazionali. Vive a Venezia.

  Aurel Plasari

  Aurel Plasari, docente universitario, albanologo, è autore di saggi e monografie che hanno animato il dibattito pubblico in Albania e negli ambienti accademici europei. Per i suoi meriti culturali e scientifici è stato insignito di numerosi riconoscimenti, onorificenze, premi nazionali e internazionali. Vive a Tirana.

  EDIZIONE CARTACEA

  pp. 280 ill. col., 17×24 cm, bross.

  ISBN: 9791254695630

  € 32,00

  καὶ τὴν κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν µου, ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς Ἀσίας εἰς Χριστόν.

  Rom 16:5

  Παρακαλῶ δὲ ὑµᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς·

  I Kor 16:15 

  SHKRUAJ NJË PËRGJIGJE

  Ju lutem lini komentin tuaj!
  Ju lutemi shënoni emrin tuaj këtu

  Artikujt më të fundit

  KATEGORITË